Miljøpolitik

Vi vil forebygge forurening af det eksterne miljø, blandt andet ved at involvere alle ansatte og få alle til at bidrage aktivt til beskyttelse af det eksterne miljø.

Hvor det er muligt, vil vi reducere affald og energiforbrug og løbende forbedre miljøindsatsen i hele virksomheden.

Vi vil opnå yderligere miljøfordele ved at kræve miljøvenlige produkter og tjenester fra vores leverandører.

Vi vil samarbejde med vore kunder om at skabe mere miljøvenlige produkter.

Vi forpligter os til at overholde miljølovgivningen, herunder bindende forpligtelser, (F.eks. efterkomme påbud givet af Viborg Kommune i forbindelse med kommunens Miljøtilsyn, kontraktlige forhold indgået med kunder).