Miljøpolitik

I overensstemmelse med vores forretningsmæssige mål og ledelsesmæssige holdninger vil vi:

  • Mindske belastningen af det omgivende miljø mest muligt ved at udnytte råmaterialer og energi bedst muligt og derved nedbringe udledningen fra vores processer.
  • Kommunikere åbent om den miljømæssige påvirkning, der er knyttet til vores processer og produktion.
  • Drage omsorg for, at alle medarbejdere handler miljømæssigt og efterlever interne og eksterne regler.