3D Opmåling

Med vores 3D målemaskine tilbyder vi dig at lave målerapporter til dokumentation på fx maskindele, værktøjsdele, prøveemner med mere.

Målerum med effektivt 3D målemaskiner
Vi råder over et målerum med topmoderne 3D målemaskiner og kaliberet måleværktøj, så vi kan sikre, at den producerede kvalitet stemmer overens med de krav, som tegningerne foreskriver, og som du forventer.

Dokumentation for emnernes kvalitet
Ved dokumenteret kvalitetssikring kan vi typisk spare dig for mange penge i din egen kvalitetsafdeling. Det vil ofte muliggøre, at kritiske og kostbare emner kan leveres direkte fra os til din opgave.